Měření rychlosti ve světě

Česká Republika / Czech Republic

Radary:
Ramer AD9 (výrobce:  RAMET)
Ka-band 34.0 GHz
Ka-band 34.3 GHz

Lidary - lasery:
Kustom ProLaser III (dovozce:  LAVET)

Fixed speed traps in large cities .
POI - CZ_Radary - online databáze radarů: mobilní stacionární úsekové semafory.

Detectors jsou legální, laser jammery jsou nelegální (v zákoně se zapomnělo na obecní policii, tak proti této jsou zatím legální).
Dále:
Srovnávací měření rychlosti cejchovaným tachometrem (například rakouský GESIG)


Slovensko / Slovakia

Ka-band 34.0 GHz
Ka-band 34.3 GHz

platí to, co pro Českou Republiku


Německo / Germany

K-band 24.125 GHz
Ka-band 34.36 GHz
Ku band 13.450 GHz - se prý již nepoužívá

Výrobce používaných zařízení http://www.robot.de/english/produkte_auswahl.php

dále:
GATSO kamery - automaticky snímají rychlost vozidel pomocí indukčních smyček ve vozovce.
Zařízení pracující na principu optické závory (například Lichtschranken ESO LS 4.0)
Srovnávací měření rychlosti cejchovaným tachometrem (například ProVida 2626)

Od 1. 3. 2002 platí v Německu úprava pravidel silničního provozu, dle ní je zakázáno "provozovat nebo s sebou vozit provozuschopné technické zařízení určené k tomu, aby oznamovalo nebo rušilo dopravně bezpečnostní opatření. To platí zejména pro přístroje k rušení a oznamování měření rychlosti (antiradar nebo laserová rušička)." Za porušení tohoto zákazu hrozí přestupci pokuta ve výši 75,- Euro. Saská policie má navíc oprávnění přístroj zabavit.


Polsko / Poland

X-band: 10 GHz - radar guns (mobile)
Ku-band: 13.450 GHz ??? (zdroj: Target NL)
Heard about 24 GHz near cities but never spotted them..

I saw in Elblaw also Gatso fixed 24 Ghz poles, also some local type of fixed camera's based on a 24 Ghz source elsewhere, like on the road from Katowice to Wisla, this system is also on a tripod.

http://antyradary.phi.pl/radary_policyjne.php
http://antyradary.phi.pl/mapa_fotoradarow

Použití antiradarů je prý zakázáno.


Rakousko / Austria

K-band 24.125 GHz
X-band 9.9 GHz
Ka-band 34.36 GHz


Maďarsko / Hungary

Radary:
Ku-band 13.45 GHz
K-band 24.125 GHz
Ka-band 34.36 GHz

Lidary: ProLaserII, ProLaserIII.

Here isn't any fixed speed trap, RD and laser jammers are legal.


Řecko / Greece

Radary:
K band 24.125 GHz
Ku band 13.450 GHz
X band 10.500 GHz
Ka-band 34.36 GHz - není potvrzeno
Lidary: ProLaserII,Traffic Patrol,Ultralyte LR.
Fixed speed trap,Gatso ,Traffipax Speedophot K band (24.125 GHz)

Radar Detectors legal, laser jammers ilegal.


Anglie / England

Ku-band 13.45 GHz
K-band 24.150 GHz

Držení i použití detektorů je v Anglii prý povolené (zdroj: Target NL).


Irsko / Ireland

Radary: K-band 24.150 GHz

Lidary:
LTI Marksman
LTI Ultralyte (Usually 100LR)

Pevné kamery / Fixed Cameras:
17 GATSO's (only 3 of which have film)


Belgie / Belgium

X-band 9.41
X-band 10.525
K-band 24.125
Ka-band 34.36

Držení i použití detektorů je v Belgii prý nepovolené (zdroj: Target NL).


Dánsko / Denmark

K-band 24.125 GHz
Ka-band 34.360 GHz

Držení není zakázáno. Použití není dovoleno. (zdroj: Target NL)


Francie / France

X-band 9.9 GHz
X-band 10.6 GHz
K-band 24.125 GHz


Nizozemí / Netherlands ; Holandsko / Holland

(Holandsko jsou 2 provincie z 12 provincií Nizozemí, což je i oficiální název státu, podobně jako Čechy jsou část České Republiky)

Radary:
Ku-band: 13.450 GHz
K-band: MultaRadar C 24.100 GHz
K-band: Gatso 24.125 GHz
Ka-band: Multanova 6F 34.36 GHz

Radar:
Gatso 24,125 fixed pols, build in cars (static), trashbins.
Gatso induction loops in de road, mostly for red light and speed at intersections.
Multanova 6F on only highways (34.36 GHz)
In some places a Mesta 206 24,125 (France product)

Lasery:
Jenoptik LaserPatrol, ProLaserIII and LTI LR100.
Optics: Optospeed.


Norsko / Norway

X-band 10.525 GHz
K-band 24.15 GHz

Držení není zakázáno. Použití není dovoleno. (zdroj: Target NL)


Itálie / Italy

X-band 10.525 GHz (?)
K-band 24.15 GHz
Ka-band 34.36 GHz

Použití antiradarů prý není v Itálii zakázáno.


Rumunsko / Romania

K-band 24.150 GHz

Držení a použití je dovoleno. (zdroj: Target NL)


Španělsko / Spain

Radary:
Ku-band 13.45 GHz (zdroj: Target NL)
K-band   24.15 GHz (Radarlux TempocamII)
Ka-band 34.36 GHz (Multanova-6F, Cirano500)
Ka-band 35,50 GHz (RAI2002)

Lasery:
LTI 20-20 Marksman (Poltech Lasercam NT)
LTI 20-20 Ultralyte (Micro Digi-cam)
Autovelox 105SE

Other: Induction loop (Traffipax, Speedcurb, Gatso Type-36)

Držení detektorů je ve Španělsku povolené.


Švýcarsko / Switzerland

Radary:
K-band 24.15 GHz (starší)
Ka-band 34.36 GHz (Multanova)

Lidary:
různé typy, časté použití

Antiradary ani rušičky nejsou ve Švýcarsku povolené, ani převoz v kufru auta (nutno na hranicích pořádně schovat a jezdit jen s pevnou sadou, která není vidět), dokonce i GPS s POI radarů jsou od 1/2007 zakázané a pokud policie při kontrole od 2007 uvidí nyní GPSku, neváhá a prohledává vám POI (sdělení našich zákazníků)!


Švédsko / Sweden

K-band 24.15 GHz
Ka-band 34.36 GHz


Srbsko / Serbia

Radary:
Ka-band 34.36 GHz Multanova in Belgrade and around...       Ka 34GHz v Bělehradě a okolí.
NO KU BAND in serbia

Lasery:
Kustom Pro Laser II
Kustom Pro Laser III

On each higway paytoll Belgrade-Nis is Kustom Pro III but behind the paytoll !!!


Slovinsko / Slovenia

Radary:
- Ka 34.36 GHz (Multanova 6F)
- Ka 34.0 Ka a 34.3 GHz (Ramer AD9 od firmy Ramet)
- K 24.125 (Gatso Radar 24)

Lidary:
- Riegl LR90/235
- Robot Traffipatrol
- Robot Traffipatrol-V (stationary photo speedtrap)

Other:
- Provida 2000 equipped cars (keep your eyes OPEN, detector will not go off)


Finsko / Finland

Radary:
V policejních autech: Stalker Dual 34,7 GHz
local police has some old
Kustom HR-12 in 24,150 GHz still in use

Vehicle (non-marked vans) installed stationary Radar Multanova 6F 34.36 GHz AND Multaradar C 24.100 GHz
(také na trojnožkách)

Lasery: very seldom used - mainly in capital city area (Helsinki): ProLaser II


Estonsko / Estonia

Ka band
USA Stalker radar gun. And spectre too.


Montenegro

Radary: Multanova 6F Ka
LTI Ultralyte
X band instant ON !


Makedonie

K band (Kustom)
X band (Komar)
Traffipatrol Laser


Bosna a Hercegovina

X band KOMAR instant on , 10.525 GHz
K band Falcon instant on
X band constant

Provida + Stalker Ka in cars.. (VW Golf IV blue and red and Opel Astra White) total of 8 cars.. (black VW Golf in Sarajevo is RIP Smile )

Traffipatrol x 20
Riegl FG x 18
Kustom Pro II x 4


Albánie / Albania

Traffipatrol (Laser Jenoptik clone)
Laserpatrol (Laser Jenoptik clone)
Falcon (instant on K)

Držení a použití není zakázáno. (zdroj: Target NL)


Chorvatsko

Multanova Ka - Photo
Gatso K - Photo
Falcon K - Handheld instant on
Komar X
Marksman LTI 20.20
Multanova StarLaser
Robot Traffipatrol

2 of 10 new Travimos are RIP
There is still 4 old FORD ESCORD Travimos (red color)

10 new cars: BMW Series 3, Mercedes C Class
2 new cars: Skoda Superb

So in total 12 Wink


Kypr / CYPRUS

Mobile Laser: Traffipatrol
Mobile Radar: Multaradar C and Multanova 6F
Fixed Cameras: Robot Traffiphot S on motorways and Traffiphot III SR systems at road junctions.


Portugalsko / Portugal

X-band: 10.600 GHz
K-band: 24.125 GHz
Ka-band 34.360 GHz