Jak fungují antiradary

Antiradary Beltronics, Escort a Valentine One

Detektory Beltronics, Escort i Valentine One jsou řízeny mikroprocesorem, který automaticky vyhledává radary v nastavených pásmech. V blízkosti radaru je řidič varován zvukovým i světelným signálem a systém inteligentní signalizace umožňuje odhadnout vzdálenost a polohu místa, ze kterého je měřena rychlost. Detektor také upozorní na laserové měřiče, které se používají k měření rychlosti automobilů na velké vzdálenosti.

Úspěšnost detekce, to znamená včasné odhalení policejního radaru, je u detektorů Beltronics, Escort i Valentine One vysoká

Radarový detektor odhalí radar téměř stoprocentně. Ne vždy ale stačí řidič vozidla včas zareagovat. Radarové detektory jsou úspěšnější při odhalování radarů ve městech, kde se paprsek radaru dobře odráží od terénních překážek, nežli na dálnici nebo volné silnici, kde je odrazů málo. Vzdálenost, na kterou radarový detektor odhalí radar, závisí na konkrétní situaci, způsobu měření rychlosti a hlavně na odrazech radarového paprsku v terénu.

Při měření proti směru jízdy (na příjezdu) detektor obvykle varuje řidiče už několik set metrů před místem, ve kterém je měřena rychlost. V takových situacích má i méně pozorný řidič dostatek času správně zareagovat. Měří-li policie rychlost po směru jízdy (na odjezdu) a detektor zachytí odražené vlny, je obvyklá vzdálenost odhalení radaru kolem 80 metrů před měřícím stanovištěm. Protože je rychlost vozidla změřena zhruba 10 až 20 metrů poté, co mine radar, je při rychlé reakci řidiče opět slušná šance na úspěch.

Silniční radary měří rychlost pomocí Dopplerova jevu s využitím odražených radiových vln v mikrovlnném pásmu. Paprsek vysílaný parabolickou anténou se odráží od karoserie projíždějících vozidel zpět k radaru, je anténou zachycen a zesílen. Při zpracování odraženého signálu ve složitých elektronických obvodech radaru je pak vypočtena rychlost projíždějícího vozidla.

Radarové detektory jsou pasivní zařízení - velmi citlivé přijímače v mikrovlnném pásmu. Jsou naladěné na stejnou frekvenci, kterou vysílají silniční radary, a jejich funkce by se dala přirovnat ke klasickému radiopřijímači. Přístroje na detekci radarů navíc nevysílají žádné další signály a neruší ani ostatní přístroje ve voze, plní tedy pouze svou funkci - informovat řidiče o přítomnosti policejního radaru.

Použití přenosných detektorů policejních radarů je v ČR zcela legální, pokud tato instalace neomezuje výhled řidiče z jeho vozu.