Doporučené nastavení antiradarů

Po zapnutí detektorů Beltronics, nebo Escort spínacím tlačítkem se na displeji zobrazí režim, ve kterém je detektor nastaven – HIGHWAY (dálnice), CITY (město) nebo CITY ALL (zvláštní režim město), nebo jiný... Režim lze samozřejmě samozřejmě snadno změnit, obvykle stisknutím tlačítka "CITY". Distributor těchto značek však doporučuje, aby v České republice měli uživatelé nastaven výhradně režim HIGHWAY, a to z důvodu zvýšení citlivosti. Při vzniku radarového poplachu se na displeji zobrazí radarové pásmo (X, K nebo Ka) a intenzita signálu. Další dvě tlačítka slouží k ovládání jasu displeje a hlasitosti zvukových signálů, přičemž delším stisknutím některých tlačítek lze vyvolat některé další doplňkové funkce.Nastavení většiny detektorů (Beltronics a Escort) pro použití v ČR


Toto nastavení je nezbytné pro správnou funkci zařízení. Nastavení proto proveďte ihned při prvním připojení zařízení.

 1. při zapnutém přístroji stiskněte současně tlačítka CITY + BRT na 3 sekundy. Dostáváte se do nastavení.
 2. mačkáním tlačítka CITY se dostaňte na nabídku BANDS a potvrďte tlačítkem BRT
 3. Jednotlivá pásma se přepínají tlačítkem BRT a zapínají/vypínají tlačítkem VOLUME/MUTE
 4. doporučené nastavení pro ČR

  a. X – OFF
  b. K – OFF
  c. Ka Narrow – ON
  c. Ka N1 – ON
  c. Ka N2 – ON
  c. Ka N3 – FF
  c. Ka N4 – OFF
  d. POP – OFF
  e. Ku – OFF
  f. LSR – ON
  g. SWS – OFF

 5. Nastavení uložíte stisknutím tlačítka PWR, nebo vyčkáním po dobu 7 vteřin.

V ČR je tedy nutné mít zapnuto pouze některá pásma Ka Narrow. Ostatní pásma se nepoužívají pro radarové měření a způsobují pouze falešné poplachy. Např. fotobuňky benzinek, atd.