Reklamační řád

Na odpovědnost za vady zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek. Záruční lhůta 12 měsíců začíná plynout dnem převzetí zboží.

V případě nákupu jako fyzická osoba - nepodnikatel se reklamace řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele a záruční lhůta je 24 měsíců (začíná plynout dnem převzetí zboží).

Reklamační pokyny

Vámi objednanou zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem, v případě, že je obal poškozen (pomačkaný, roztrhaný, atd.), sepište s dopravcem formulář o poškození zásilky. Na argumenty dopravce o špatném zajištění zásilky neberte zřetel a trvejte na sepsání daného formuláře.

Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce zásilky povinen oznámit prodávajícímu vznik škody bez zbytečného odkladu poté, co jí zjistil, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení zboží nebo vzniku škody na reklamačním e-mailu: info@antiradar-shop.cz.

Reklamované zboží zakoupené před 1.6.2009 posílejte zpět na adresu:
WORKERHIRE s.r.o.
www.antiradar-shop.cz
Kvítková 4323
760 01 Zlín

Reklamované zboží zakoupené po 1.6.2009 posílejte zpět na adresu:
Radar Systems spol. s r.o.
Na Sekyrce 1392
160 00 Praha 6
Česká republika

Po obdržení výše uvedených skutečností, zahájíme reklamační řízení u dodavatele. Dodavatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Budeme Vás o rozhodnutí o reklamaci informovat nejpozději do tří dnů od obdržení vyjádření od dodavatele. Bohužel nejsme povinni přebírat odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Vrácení peněz

Zjistíte-li po převzetí zboží, že Vám zboží nevyhovuje, můžete využít možnosti jej bez udání důvodu vrátit. Částka zaplacená za zboží při převzetí Vám bude neprodleně zaslána zpět. Musí být však splněny následující podmínky.

Zboží by mělo být zabaleno neporušené v originálním obalu.
Zásilka by měla být odeslána zpět do 14 dní po obdržení.
K zásilce by měla být přiložena alespoň kopie dokladu o koupi.
Peníze Vám vrátíme na Vámi udaný bankovní účet, případně si můžete dohodnout jiný způsob.
Zásilky dobírkou nebudou přijaty.
Veškeré podrobnosti se dočtete v obchodních podmínkách.