Legálnost použití antiradarů v České republice

Základní informace:

Většina námi nabízených modelů jsou pasivní detektory. V podstatě se jedná o radiopřijímače naladěné na speciální frekvenci a jsou v ČR naprosto legální. Nijak neovlivňují provoz policejních radarů a navíc nejsou ve vozidle žádným zařízením detekovatelné. Máte-li tedy pasivní detektor ve vozidle umístěn tak, že není vidět pouhým okem, nemusíte se bát postihu ani ve většině zemí EU.

Zde naleznete kompletní právní rozbor:

http://pravni.nazory.cz/antiradary.htm

Závěr právního rozboru:

Je třeba uvést, že v současné době neexistuje žádná relevantní judikatura, která by se k dané problematice vztahovala. Předjímat soudní rozhodnutí lze jen omezeně, přesto považuji za přesvědčivější argumenty svědčící pro to, že pasivní antiradary zakázány nejsou. Výše popsaná argumentace postavená na prevenční funkci radarů je přeci jenom dosti sporná a o výkladu Ministerstva dopravy lze mít závažné pochybnosti.

Pokud již zákon něco zakazuje, nemělo by být pochyb o samotném zákazu a jeho rozsahu. V opačném případě má zákon negativní vliv na právní jistotu. Tak je tomu bohužel i v tomto případě. Je smutné, že zákon nedostatečně jasně specifikuje zákaz používání antiradarů, za který přitom člověku hrozí značná pokuta, až 100 tisíc korun.

Mnohem závažnější je však dle mého názoru fakt, že se poněkud zvláštní interpretace Ministerstva dopravy stala oficiálním stanoviskem celé policie. Ta pak podle něj v konkrétních případech postupuje a nutno dodat pravděpodobně nezákonně. Přestože má jednotlivec právo obrátit se v případě pochybností o zákonnosti postupu policie na soud, lze se domnívat, že ne všichni potenciálně poškození takto učiní a raději než podstupovat časově i finančně nákladné soudní řízení zvolí možnost zaplatit pokutu.

Zde naleznete vyjádření Ministerstva Dopravy:

http://www.mdcr.cz/cs/Potrebuji-se-poradit/poskytnute-informace/2006/2006-1570.htm

Pokud jde o používání pasivních antiradarů (detektorů), k tomuto sdělujeme, že je legální pouze za předpokladu dodržení podmínky, že tyto nesmí znemožňovat nebo ovlivňovat funkci technických prostředků používaných k měření rychlosti. V opačném případě - tedy pokud by antiradary rušily, znemožňovaly nebo ovlivňovaly funkci technických prostředků používaných k měření rychlosti - je jejich užívání zakázáno.

Laserové rušičky - použití v ČR

Současná právní úprava sice řeší použití jakéhokoliv zařízení, které znemožní nebo ovlivní funkci radarů, naplnění skutkové podstaty přestupku - použití laserové rušičky je však prakticky nemožné. Policie musí dokázat použití tohoto zařízení, avšak nemá žádné technické prostředky, kterými by použití rušičky dokázala. Proto jedinou teoretickou možností, jak být pokutován za použití rušičky, je "přiznání". Doposud v ČR nebyl zaznamenán žádný případ řidiče postihnutého za použití tohoto zařízení.

Antiradary v médiích

TV PRIMA - Záznam TV vysílání pořadu Autosalon z 15.7.06 s konstatováním, že antiradary jsou povolené