**-
  Přestupek Body Pokuta Zákaz řízení
AALKOHOL
 řídíte pod vlivem alkoholu a máte přes 0,3 promile v krvi7ve správním řízení 2.500 až 50.000 Kč, může jít o trestný čin0,5 až 2 roky
 odmítnete se podrobit dechové zkoušce či vyšetření na alkohol7ve správním řízení 25.000 až 50.000 Kč1 až 2 roky
 řídíte pod vlivem alkoholu a máte do 0,3 promile v krvi0ve správním řízení 2.500 až 20.000 Kč0,5 až 1 rok
AAUTOSEDAČKY
 vezete dítě do 150cm a do 36 kg bez autosedačky42.000 na místě, 1.500 až 2.500 ve správním řízení-
CCOUVÁNÍ
 couváte na dálnici a nebo na rychlostní silnici7ve správním řízení 5.000 až 10.000 Kč0,5 až 1 rok
ČČERVENÁ
 jedete na červenou5ve správním řízení 2.500 až 5.000 Kč
DDROGY
 řídíte pod vlivem drog7ve správním řízení 2.500 až 50.000 Kč, může jít o trestný čin0,5 až 2 roky
 odmítnete se podrobit dechové zkoušce či vyšetření na drogy7ve správním řízení 25 až 50.000 Kč1 až 2 roky
CHCHODEC
 neumožníte chodcům bezpečný přechod na přechodu pro chodce, ohrožení chodce na přechodu4ve správním řízení 2.500 až 5.000 Kč, bloková až 2.500 Kč**
 nezastavíte auto před přechodem, když musíte zastavit32.500 až 5.000 Kč, bloková do 2.500 Kč**
JJÍZDNÍ PRUH
 neoprávněně využijete pruhu, třeba pro autobusy0ve správním řízení 1.500 až 2.500 Kč, bloková až 2.000 Kč-
NNEHODA
 způsobíte vážnou dopravní nehodu s úmrtím nebo těžkým zraněním725.000 až 50.000 Kč, může jít o trestný čin1 až 2 roky
 ujedete od nehody7ve správním řízení 2.500 až 5.000 Kč, bloková až 1.000 Kč**
OOTÁČENÍ
 otáčíte se na dálnici7ve správním řízení 5.000 až 10.000 Kč0,5 až 1 rok
PPÁSY
 jedete nepřipoutáni bezpečnostními pásy3bloková 2.000 Kč, pokuta ve správním řízením 1.500 až 2.500 Kč-
PPROTISMĚR
 jedete v protisměru7ve správním řízením 5.000 až 10.000 Kč0,5 až 1 rok
PPŘEDJÍŽDĚNÍ
 předjíždíte tam, kde je to zakázáno značkou Zákaz předjíždění nebo plnou čárou či zákonem7ve správním řízením 5.000 až 10.000 Kč0,5 až 1 rok
PPŘEDNOST V JÍZDĚ
 nedáte přednost v jízdě, když je to vaše povinnost4bloková do 2.500 Kč, ve správním řízením 2.500 až 5.000 Kč1 až 6 měsíců*
PPŘEJÍŽDĚNÍ Z PRUHU DO PRUHU
 ohrozíte jiného řidiče při předjíždění z pruhu do pruhu5ve správním řízením 1.500 až 2.500 Kč, bloková až 2.000 Kč-


  Přestupek Body Pokuta Zákaz řízení
RREGISTR VOZIDEL
 řídíte auto, které není zapsáno v registru silničních vozidel0ve správním řízení 1.500 až 2.500 Kč, bloková do 2.000 Kč-
RREGISTRAČNÍ ZNAČKA
 řídíte auto s jinou registrační značkou0ve správním řízení 5.000 až 10.000 Kč0,5 a 1 rok
RRYCHLOST V OBCI
 překročíte povolenou rychlost o méně než 20 km/h2bloková pokuta 1.000 Kč, ve správním řízení 1.500 až 2.500 Kč-
 překročíte povolenou rychlost o 20 km/h a více3bloková pokuta 2.500 Kč, ve správním řízení 2.500 až 5.000 Kč**
 překročíte povolenou rychlost o 40 km/h a více5ve správním řízení 5.000 až 10.000 Kč0,5 až 1 rok
RRYCHLOST MIMO OBEC
 překročíte povolenou rychlost o méně než 30 km/h2bloková pokuta 1.000 Kč, ve správním řízení 1.500 až 2.500 Kč-
 překročíte povolenou rychlost o 30 km/h a více3bloková pokuta 2.500 Kč, ve správním řízení 2.500 až 5.000 Kč**
 překročíte povolenou rychlost o 50 km/h a více5ve správním řízení 5.000 až 10.000 Kč0,5 až 1 rok
ŘŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
 řídíte auto, aniž byste měli platný řidičský průkaz425.000 až 50.000 Kč, ve správním řízení, odnětí svobody až na 1 rok1 až 2 roky
 řídíte auto, na které máte řidičák, ale nechali jste ho doma0bloková pokuta do 2.000 Kč-
 řídíte auto, i když vám byl odebrán řidičský průkaz7ve správním řízení 5.000 až 10.000 Kčprodloužení na dalších 6 měsíců až 1 rok
SSVÍCENÍ
 jedete s neosvětleným vozem0ve správním řízení 1.500 až 2.500 Kč, bloková 2.000 Kč-
TTELEFONOVÁNÍ
 telefonujete při řízení, zahrnuto je i pouhé držení přístroje v ruce2ve správním řízení 1.500 až 2.500 Kč, bloková 1.000 Kč-
TTECHNICKÝ STAV VOZIDLA
 řídíte auto, které je ve špatném technickém stavu5ve správním řízení 5.000 až 10.000 Kč0,5 až 1 rok
ZZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST
 řídíte bez dokladu o zdravotní způsobilosti0ve správním řízení 5.000 až 10.000 Kč0,5 až 1 rok
ZZNAČKA
 porušíte zákazovou, příkazovou značku mimo povolené rychlosti, předjíždění, zastavení a stání0ve správním řízení 1.500 až 2.500 Kč, bloková 2.000 Kč-
ŽŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD
 vjedete na přejezd, když bliká červený varovný signál7ve správním řízení 2.500 až 5.000 Kč, bloková 2.500 Kč**

[**] při opakovaném přestupku 2x a více za rok se uloží zákaz řízení od 1 do 6 měsíců
zdroj: Blesk - speciální příloha pro řidiče